Saytdagi oxirgi ma'lumot yangilangan sana: 14-июнь 2024, 18:40
 Bosh sahifa  Mobile versiya

8 - sinflar uchun dars jadvali

8 А
8 B8 V8 G8 D8 Е8 J
Dushanba
1jismoniy t.kimyochizmachilikalgebrarus tiliO'zbekiston tarixijismoniy t.
2geografiyarus tilikimyobiologiyaingliz tilijismoniy t.chiz/texnologiya (migalka)
3rus tiligeografiyarus tilikimyojismoniy t.chizmachilikbiologiya
4O'zbekiston tarixiingliz tilijismoniy t.rus tilibiologiyarus tilialgebra
5ingliz tilijismoniy t.geografiyaingliz tilirus tiliingliz tilio'zbek tili
6
algebrao'zbek tilijismoniy t.o'zbek tiliadabiyotingliz tili
7O'zbekiston tarixi
algebra
(migalkа)
Seshanba
1informatikatarbiyaviy soattarbiyaO'zbekiston tarixikimyoiqtisod (migalka)iqtisod
(migalka)
2geometriyabiologiyabiologiyainformatikatexnologiyaalgebrakimyo
3biologiyakimyoalgebrageografiyajahon tarixirus tilibiologiya
4jahon tarixijahon tarixiinformatikabiologiyageometriyatexnologiyageometriya
5tarbiyaviy soatgeometriyakimyotexnologiya
informatikageografiya
6ingliz tili

geometriya
jahon tarixiingliz tili
7geografiya

tarbiyaviy soat


Сhorshanba
1geometriyatexnologiyaingliz tilirus tiliO'zbekiston tarixijismoniy t.O'zbekiston tarixi
2o'zbek tilitarbiyajismoniy t.ingliz tilirus tilitarbiyaalgebra
3adabiyoto'zbek tiliO'zbekiston tarixijismoniy t.algebraO'zbekiston tarixirus tili
4algebraingliz tiligeometriyaadabiyotjismoniy t.o'zbek tiliingliz tili
5jismoniy t.O'zbekiston tarixiadabiyoto'zbek tiliingliz tiligeometriyaadabiyot
6O'zbekiston tarixijismoniy t.o'zbek tilialgebrao'zbek tiliingliz tili
7geografiya

Payshanba
1fizikaadabiyotingliz tiliiqtisod (migalka)geometriyao'zbek tilitarbiya
2rus tilifizika
jahon tarixiingliz tiliinformatikakimyoinformatika
(variativ)
3texnologiyaingliz tilirus tilikimyofizikaalgebrageometriya
4kimyoalgebraOGPgeometriyageografiyabiologiyao'zbek tili
5algebrainformatikaalgebrageografiyaOGPfizikaingliz tili
(variativ)
6
o'zbek tilio'zbek tiliOGPingliz tiliingliz tiligeografiya
7


Juma
1OGPfizikaiqtisod (migalka)chizmachilikalgebrao'zbek tilitarbiyaviy soat
2o'zbek tilirus tiligeografiyafizikakimyogeometriyaO'zbekiston tarixi
3tarbiyachizmachilikadabiyoto'zbek tilitarbiyaviy soatgeografiyafizika
4fizikao'zbek tilitarbiyaviy soatalgebrachizmachilikkimyoOGP
5kimyogeografiyageometriya
tarbiyaOGPo'zbek tili
6chizmachilikalgebrafizika
iqtisod (migalka)adabiyotjahon tarixi
7

O'zbekiston tarixi


kimyo
Shanba
1iqtisod (migalka)iqtisod (migalka)algebraO'zbekiston tarixio'zbek tili
fizika
2geometriyajahon tarixitexnologiyajahon tarixiadabiyottarbiyaviy soat
rus tili
3ingliz tiliOGPingliz tilifizikafizikabiologiyaalgebra
4o'zbek tilibiologiyafizikaadabiyotbiologiyaalgebrainformatika
5adabiyotadabiyotbiologiyatarbiyaalgebrafizikaadabiyot
6biologiyageometriya
o'zbek tili
geografiya