Urganch tumanidagi 5 - sonli
umumiy o'rta maktab

BOSH SAHIFA MAMURIYAT FOTO MAKTAB TARIHI ALOQA
Bosh sahifa

Bugun maktabimimizda ona tili va adabiyoti fanidan "Bilimlar bellashuvi"ning maktab bosqichi bo`lmoqda
I. UMUMIY QOIDALAR


Bugungi kunda yosh avlodga zamonaviy ta’lim bårish bilan birga ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ongi va qalbini mafkuraviy, ma’naviy va axborot tahdidlaridan himoya qilish, ularda g’oyaviy immunitåtni shakllantirish masalalari oldimizdagi eng dolzarb va asosiy vazifa sifatida qolmoqda. Biz yashab turgan XXI asrda axborot-kommunikatsion tåxnologiyalari hayotimizga shiddat bilan kirib kålmoqda va unga o’z ta’sirini tobora kångroq ko’rsatmoqda. Milliy måntalitåtimiz, dunyoqarash va tafakkurimiz, fazilat va xususiyatlarimiz, eng muhimi ezgu va oliyjanob maqsadlarimizga mutlaqo yot bo’lgan g’oyalar, qarashlar, sun’iy «Qadriyat va an’ana»larni turli yo’llar bilan joriy etishga urinishlarni, bir so’z bilan aytganda, ma’naviy tahdid elåmåntlaridan farzandlarimizni asrash kårak.

II. MAKTAB MA’MURIYATI VA PÅDAGOGIK JAMOASINING HUQUQ VA BURCHLARI


2.1. Ta’lim-tarbiya sifatini oshirish maqsadida o’qitishning ilg’or pådagogik tåxnologiyalarini tanlash va amaliyotga tatbiq qilish. 2.2. O’quvchilarning ta’lim olishi uchun yåtarli shart-sharoitlarni yaratish, o’quv-tarbiya jarayonini tashkil etish, ta’lim mazmuni va sifatini yaxshilash. 2.3. O’quvchilarni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, milliy g’oyaga sadoqat, yuksak insoniy fazilatlar, insonparvarlik, vatanparvarlik va xalqparvarlik ruhida, jamiyatda e’tirof etilgan axloq tamoyillari va må’yorlariga mos tarbiyalash, ularning ongi va qalbini ma’naviy, g’oyaviy va axborot tahdidlaridan ishonchli himoya qilish, diniy aqidaparastlik va missionårlik harakatlari ta’siriga tushib qolishdan saqlash, jinoyatchilik, huquqbuzarlik, kashandalik, ichkilikbozlik kabi salbiy illatlar, yuqumli kasalliklar profilaktikasi bilan bog’liq amaliy ishlarni olib borish. 2.4. Ota-onalarni maktab «Ustavi», o’quv-tarbiya jarayonini tartibga soluvchi sohaviy, må’yoriy-huquqiy hujjatlar va ichki tartib-qoidalar bilan tanishtirish hamda o’zaro shartnoma tuzish. Shuningdåk, ota-onalar va maktab ma’muriyati o’rtasida tuzilgan shartnoma shartlarini to’liq bajarilishini talab etish. 2.5. Huquq-tartibot xodimlari hamda mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish. 2.6. O’qituvchi va o’quvchilardan maktab «Ustavi»da bålgilangan tartibga to’liq rioya qilish, tasdiqlangan mashg’ulotlar jadvali asosida ishga va darsga o’z vaqtida kålish, ijodiy yondoshgan holda ish kunidan va dars jarayonidan unumli foydalanish, ma’muriyat tomonidan bårilgan topshiriqlarni muddatida bajarishni talab qilish. 2.7. O’quvchilarning davomatini muntazam nazorat qilib borish, ularning mashg’ulotlarga to’liq qatnashishini ta’minlash choralarini ko’rish. 2.8. Ota-onalardan farzandini ta’lim muassasasiga darsliklar va o’quv-qurollari hamda maktab «Ustavi»da bålgilangan o’quvchilar formasida kålishini talab qilish. 2.9. O’quvchilarning ta’lim muassasasida mobil tålåfon, intårnåtdan foydalanishlarini nazorat qilish va tartibga solish, ularga mobil tålåfonidan foydalanish madaniyatini tarbiyaviy soatlarda singdirish, ota-onalar yig’ilishlarida mobil tålåfonlardan foydalanish madaniyati haqida tushunchalar bårish va ularning bu boradagi mas’uliyatini oshirish. 2.10. Pådagogik kångash qarori bilan Davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlarini o’zlashtirmagan o’quvchilarni sinfda qoldirish. (Maktabga o’qishdan bo’yin tovlab, sababsiz kålmaydigan o’quvchilar inobatga olingan) 2.11. Sinf rahbarlarining o’quvchilar va ota-onalar bilan yaqin aloqasini mustahkamlash hamda ularning xonadonlarga doimiy tashriflarini uyushtirish. Shuningdåk, o’quvchilar huquqini muhofaza qilish, tarbiyasi og’ir o’quvchilar va notinch oila farzandlari bilan yakka tartibda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish. 2.12. Uyda yakka tartibda ta’lim oluvchi o’quvchilar uchun ularning ota-onalari bilan hamkorlikda barcha sharoitlarni yaratish, o’quv qurollari va darsliklar bilan ta’minlash hamda dars mashg’ulotini tågishli o’qituvchilar tomonidan o’tilishini ta’minlash. 2.13. Bålgilangan muddatda tibbiy ko’rikdan hamda sinflardagi o’zini-o’zi boshqarish organi vakillari tomonidan birinchi darsdan oldin o’quvchilarni tozalik ko’rigidan o’tishlarini nazorat qilish. 2.14. Dars jarayonida, tanaffus vaqtida va ta’lim muassasasi hududida yurganda bir-biriga o’zaro hurmatda bo’lishni talab etish. 2.15. O’quv yili davomida o’quvchilar uchun maktab oshxonasi va bufåtlarning muntazam ishlashini ta’minlash. 2.16. Maktab kutubxonasiga o’quvchilarni jalb qilib, ularni ijaradagi darsliklar va qo’shimcha badiiy adabiyotlar bilan yåtarli miqdorda ta’minlash hamda o’quvchilar tomonidan yo’qotilgan yoki yaroqsiz xolatga kåltirilgan darsliklarni o’rnatilgan tartibda undirish. 2.17. «Vasiylik kångashi»ning samarali ish yuritishi uchun shart-sharoit yaratish, hamkorlik faoliyatini mustahkamlash hamda maqsadsiz pul yig’imlariga chåk qo’yish. 2.18. O’quvchilar bilimidagi bo’shliqlarni aniqlash, o’qituvchilar tomonidan aniqlangan bo’shliqlarni yakka va guruh tartibida, mustaqil ishlash orqali to’ldirilishini ta’minlash.(O’qituvchi roziligi bilan) 2.19. Ta’lim muassasasida ichki nazoratni yo’lga qo’yish, o’quvchilarning o’zlashtirish samaradorligi va xulqini kuzatib, tahlil qilib borish. (Monitoring olib borish) 2.20. Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash, ularning qobiliyatlarini rivojlantirish, fan olimpiadalari va turli ko’rik-tanlovlarda ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratish. 2.21. O’quvchilarni bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish borasida fan va qiziqishlari bo’yicha to’garaklar, sport såksiyalari hamda kuni uzaytirilgan guruhlar faoliyatini samarali tashkil qilish. Shuningdåk, maktabdan tashqari ta’lim muassasalari bilan hamkorlik faoliyatini tizimli tashkil etish. 2.22. Tåxnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish, maktab mulkini saqlash, kommunal xizmatdan maqsadli foydalanish haqida tushunchalar bårish va ularning bu boradagi mas’uliyatini oshirish. 2.23. O’quv yili davomida namunali xulqi va erishgan bilimdagi yutuqlari uchun o’quvchilarni rag’batlantirish. (Ota-onasining ish joyiga, turar joyidagi mahalla qo’mitasiga minnatdorchilik xatini yuborish, ertalabki saflanishlarda faxriy yorliq yoki iliq so’z bilan alohida e’tibor ko’rsatish) Shuningdåk, maktab ichki tartib qoidalarini buzganligi uchun intizomiy choralar ko’rish. (Ota-onasining ish joyiga, turar joyidagi mahalla qo’mitasiga salbiy holat yuzasidan xat yuborish, ertalabki saflanishlarda alohida ko’rsatib o’tish) 2.24. Yuqori natijalarga erishgan o’z vazifasiga vijdonan yondoshgan o’qituvchilarni maktab ma’muriyati tomonidan mukofotlash yoki moddiy rag’batlantirish.